Privacy Statement

TheBrandLabB.V. gevestigd en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel(2908LC) aande Hoofdweg 370, hierna te noemen “The Brand Lab B.V. ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. The Brand Lab B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert The Brand Lab B.V. u over de manier waarop The Brand Lab B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door TheBrandLabB.V. worden aangeboden op Seemy.online.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  The Brand Lab B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. The Brand Lab B.V. past wat u op Seemy.online ziet aan op uw interesses. The Brand Lab B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 2. Doel
  The Brand Lab B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Seemy.online, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. The Brand Lab B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door The Brand Lab B.V. .

 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft The Brand Lab B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. The Brand Lab B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op Seemy.online bij een externe verkoper bestelt, geeft The Brand Lab B.V. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als The Brand Lab B.V. dat doet.

 4. Uw account
  InuwaccountopSeemy.onlineslaatTheBrandLabB.V. onderanderedevolgendeinformatieop: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

 5. Klantenservice
  U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. The Brand Lab B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt The Brand Lab B.V. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. The Brand Lab B.V. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt The Brand Lab B.V. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt denieuwsbriefvooruinteressanter.IndienugeennieuwsbrievenvanTheBrandLabB.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via seemy.online/afmeldennieuwsbrief.

 7. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn vooranderebezoekersenofTheBrandLabB.V. overuwklantbeoordelingcontactmetuopmag nemen.InvoorkomendgevalhoudtTheBrandLabB.V. bijhoudenbijwiewelkereviewschrijften uw reviews staan ook in uw account.

 8. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt The Brand Lab B.V. om uw naam, adres en e- mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

 9. Persoonlijk winkelen OpbasisvanuweerderebezoekenaanSeemy.onlinehoudtTheBrandLabB.V. uwwinkelgedragen persoonlijkevoorkeurenbijenkanTheBrandLabB.V. haaraanbodaanudaaropaanpassen.The Brand Lab B.V. gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op seemy.online/cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 1. Verbetering van diensten The Brand Lab B.V.
  The Brand Lab B.V. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor The Brand Lab B.V. uitvoeren, geeft The Brand Lab B.V. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 2. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan The Brand Lab B.V. uw kredietwaardigheid toetsen. The Brand Lab B.V. kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan The Brand Lab B.V. uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 3. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt The Brand Lab B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van The Brand Lab B.V. .

 4. Social media
  Op sommige plekken op Seemy.online, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedragkandanzichtbaarwordenopuwsocialmedia-account.TheBrandLabB.V. krijgt geen toegang tot uw social media-account.

 5. Andere doeleinden
  Tot slot kan The Brand Lab B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. The Brand Lab B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a)DedoorgiftegeschiedtaaneendoorTheBrandLabB.V. voordeindezePrivacyVerklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden The Brand Lab B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) The Brand Lab B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. The Brand Lab B.V. maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of dewijzigingtevoorkomenvandeinformatiedieTheBrandLabB.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar hello@seemy.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat The Brand Lab B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Seemy.online werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid The Brand Lab B.V.

1.TheBrandLabB.V. heeftgeenzeggenschapoverheteventuelegebruikdoorderdenvanuw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die The

Brand Lab B.V. verwerkt ten behoeve van Seemy.online. The Brand Lab B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. The Brand Lab B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Seemy.online, tenzij The Brand Lab B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. The Brand Lab B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Seemy.online bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Seemy.online gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Seemy.online in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 19-04-2021.